Fyzioterapie

Poskytujeme odbornou fyzioterapeutickou léčbu mnoha obtíží, nemocí a poruch pohybového aparátu.

Potíže a diagnózy, při kterých fyzioterapie pomáhá

 • Inkontinence
 • Stavy po gynekologických operacích
 • Funkční ženská sterilita
 • Bolestivý pohlavní styk
 • Bolestivé menstruace
 • Poúrazové stavy
 • Stavy po cévní mozkové příhodě
 • Poranění míchy
 • Roztroušená skleróza
 • Guillain-Barrého syndrom
 • Dětská mozková obrna
 • Vadné držení těla a skoliózy
 • Bolesti čelistního kloubu
 • Plochonoží u dětí

Léčebné metody

fyzioterapie

Terapie skoliózy

Léčba skolióz různého typu a stupně. Prevence operativního řešení. Rehabilitace po operaci páteře k podpoře hybnosti a snížení bolestivosti.

fyzioterapie

Korekce vadného držení těla u dětí

Cviky pro vyrovnání svalových dysbalancí a posílení trupového korzetu a hlubokého stabilizačního systému.

fyzioterapie

Podologie

Komplexní vyšetření nohy při statickém zatížení (stoji) i při pohybu.

fyzioterapie

Terapie čelistního kloubu

Odstranění časté příčiny bolestí čelisti, zubů a hlavy. Obnovení svalové souhry, terapie krční páteře a držení hlavy. Návrh režimových opatření.

fyzioterapie

Terapie svalů pánevního dna

Posílení svalstva pro léčbu inkontinence, funkční sterility, sexuálních dysfunkcí, vyhřeznutých pánevních orgánů a problémů z vadného držení těla.

fyzioterapie

Metody Ludmily Mojžíšové

Ovlivnění napětí svalů dna pánevního, zmírnění menstruačních bolestí a bolestí hlavy a páteře. Zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění.

fyzioterapie

Léčebná tělesná výchova

Udržení či obnovení pohyblivosti kloubů, síly svalů a elasticity měkkých tkání. Léčba a prevence pod psychologicko-pedagogickým vedením.

fyzioterapie

Akrální koaktivační terapie (ACT)

Funkční trénink pohybových vzorů. Soubor vzpěrných cviků vycházející z vývojové kineziologie.

fyzioterapie

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

Komplexní diagnostický a terapeutický koncept Pavla Koláře. Léčba pohybového aparátu a ovlivnění jeho řídícího centra vychází z vývojové kineziologie.

fyzioterapie

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

Urychlení reakce pohybového aparátu na změnu polohy a zatížení stimulací neuronů. Aktivace pohybových vzorů, zvýšení pohyblivosti a svalové síly.

fyzioterapie

Bobath koncept

Diagnostika a terapie poruch funkce, pohybu a posturální kontroly způsobených lézí centrální nervové soustavy.

fyzioterapie

SM systém

Stabilizace a mobilizace pevné a pohyblivé páteře. Cvičení se speciálním elastickým lanem učí správně zapojovat svaly do spirálních řetězců.

fyzioterapie

Brügger koncept

Nácvik správných pohybových stereotypů (sed, leh, zvedání břemen). Ideální držení těla s využitím pružných tahů.

fyzioterapie

Využití fitness technik a pomůcek

Posilování vlastní vahou těla nebo pomocí bosu, TRX, overballu, činek a kettlebellu.

fyzioterapie

Neurac: cvičení v systému Redcord

Obnovení činnosti nervů a posilování svalů pomocí závěsného systému. Léčba bolestivých stavů i u sportovců.

fyzioterapie

Cvičení na podložkách Flowin

Rehabilitační cvičení založené na překonávání odporu, který pohybu klade hmotnost vlastního těla.

fyzioterapie

Plicní fyzioterapie

Komplexní péče o pacienty s poruchami dýchání.

fyzioterapie

Fyzikální terapie

Využití elektrické energie ke snížení bolesti, stimulaci a relaxaci svalů. TENS, galvanické Träbertovy, diadynamické a středofrekvenční proudy, elektrostimulace, kombinovaná elektroterapie, magnetoterapie, rebox, laser.

fyzioterapie

Mechanoterapie

Využití mechanické energie k ovlivnění tkání. Ultrazvuk, rotoped, cvičení na přístrojích.

fyzioterapie

Měkké a mobilizační techniky

Mobilizace měkkých tkání k odstranění bolestí pohybového aparátu, svalového napětí a křečí dle Karla Lewitta.

fyzioterapie

Míčková facilitace

Usnadnění dýchání a uvolnění svalů. Podpůrná léčba astmatu, cystické fibrózy a dalších plicních chorob.

fyzioterapie

Kinesiotaping

Terapie pomocí elastických samolepicích pásků k prevenci a urychlení léčby sportovních zraněn.

Platba hotově nebo QR platebním příkazem

Fyzioterapie v kostce

Co je fyzioterapie

Fyzioterapie léčí pacienty s poruchami pohybových funkcí, které vzniknou úrazem, nemocí, vrozenou vadou nebo přirozeným stárnutím. Léčba probíhá se zvláštním respektem k individuálním potřebám pacienta a ve spolupráci s dalšími zdravotnickými odbornostmi.

Kdo poskytuje fyzioterapeutickou péči

Fyzioterapii provozuje fyzioterapeut nebo vyškolená osoba pod jeho přímým vedením.

Fyzioterapeut je vysokoškolsky vzdělaný specialista na orgánové systémy, které zajišťují pohyb. Ví, jak pohybem přispět ke správnému fungování dalších orgánů.

Čím vším se fyzioterapeut zabývá

 1. Podporou zdraví, duševní a tělesné pohody pacienta.
 2. Prevencí poškození a funkčních omezení, která ohrožují životní styl, mění pohybové chování a způsobují navazující zdravotní potíže.
 3. Léčbou, která vede ke zlepšení tělesných funkcí a pohybových schopností, k urychlení rekonvalescence, minimalizaci pracovní neschopnosti, zvýšení kvality života a zlepšení tělesné zdatnosti.

Fyzioterapie se uplatňuje ve všech oblastech péče o zdraví, tj. v oblasti osvěty, prevence, léčebné péče i rehabilitace. Zjišťování pohybového potenciálu i plnění léčebných cílů vyžaduje úzkou spolupráci fyzioterapeuta s pacientem, rodinou i příp. pečovateli.

Čím se léčba řídí

Léčba probíhá na základě tzv. fyzioterapeutického plánu, sestaveného na základě pohybové diagnózy. Zahrnuje postupy a měřitelné cíle. Průběh i výsledky léčby se pečlivě dokumentují.

Informace

774 718 988
Věnujeme se vám v ordinačních hodinách.